.

.

1. Sarrera

Pribatutasun-politika honen xedea da gure web orria bisitatzen duten erabiltzaileei informazioa ematea SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI, S.L. enpresak tratatzen dituen datu pertsonal guztiei buruz, bai eta interesatuek (datu horien titularrek) dituzten eskubideei buruz eta datuok erabiltzeko moduari buruz ere.

2. Datuen tratamenduaren arduraduna

SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI, S.L. enpresak (aurrerantzean, ENPRESA), datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna den aldetik, honako identifikazio- eta harreman-datu hauek ditu:

  1. Arduradunaren nortasuna: SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI, S.L.
  2. IFZ/IFK: B20335741
  3. Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, SS-553 orria, 1000. liburukia eta 495. folioa. Zuzenketa: ondorengoak Denia etorbidea, 155.
  4. Posta elektronikoa: info@sureuskadi.es
  5. URL: https://sureuskadi.es

3. Datuen tratamendua

ENPRESAK bere datuak modu konfidentzialean eta datuen babesaren arloan aplikatzekoa den legedian ezarritako betekizunen arabera tratatzeko konpromisoa hartzen du, batez ere Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazioari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan (DBEO), Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan (DBLO) eta hori garatzen duen araudian, bai eta Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (SSSL) ezarritako betekizunen arabera ere. 

Izaera pertsonaleko datuak leial, zilegi eta garden tratatuko dira interesdunarekin lotuta, eta xede jakin, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira; beraz, ezingo dira helburu horiekin bateraezina den moduan tratatu. 

Interesdun bakoitzarengandik jasotako datuak egokiak, egokiak eta gehiegizkoak izango dira, kasuan kasuko helburuei dagokienez, eta behar den guztietan eguneratuko dira. 

Aplikatzekoa den legeriaren arabera nahitaezkoa den kasuetan, interesdunen adostasuna lortu beharko da haien datuak bildu aurretik. 

3.1. Interesdunen eskubideak

Edozein interesdunek edozein unetan ken dezake bere adostasuna, baldin eta baimena bere datuak tratatzeko eman bada. Baimen hori kentzeak ez du inola ere baldintzatzen baimen hori alderdi den kontratuak edo aurretik sortutako harremanak gauzatzea. 
 
Merkataritza-komunikazioen kasuan, interesdunek automatikoki kendu ahal izango dute baimena, estekara sartuz edo komunikazio horietako bakoitzean hala ohartarazten duen laukitxoa markatuz, edo appetan edo web-orrietan dagokion formularioa erabiliz. 
 
Era berean, interesdunak emandako baimena ezeztatu ahal izango du, bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, eramangarritasunerako eta mugatzeko eskubideak baliatu ere, eta, oro har, bere datu pertsonalen tratamenduari buruzko gai guztiak kontsultatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean, mezu elektroniko bat bidaliz rgpd@vectalia.es, bere datu pertsonalak eta erabili nahi duen eskubidea adieraziz. 

  
Halaber, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, eta, horretarako, beharrezko informazioa duzu helbide honetan: http://www.agpd.es

3.2. Datuak gordetzeko epea

Tratatutako datu pertsonalak biltzeko helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira. Helburu hori amaitu ondoren, legez ezarritako epeetan gordeko dira, helburu horretatik eta datuen tratamendutik sor litezkeen erantzukizunei erantzuteko. Denbora horretan, datuak behar bezala blokeatuta egongo dira, eta herri-administrazioen eta epaile eta auzitegien eskura baino ez dira gordeko, erantzukizun horiei erantzuteko. Epe horiek bete ondoren, datuak suntsitu egingo dira. 

3.3. Helburuak, legitimazioa, hartzaileak eta datuen jatorria

Servicios Auxiliares Sureuskadi SLren ardurapeko datu pertsonalak hainbat iturritatik jasotzen dira, pribatutasun-politika honetan deskribatzen den bezala, ondoren adierazten diren helburuetarako, tratamendu bakoitzerako legezko oinarri bat dagoen heinean. 

“Newsletter” formularioa. 
 
Helburua: Servicios Auxiliares Sureuskadi SLren zerbitzuari buruzko gorabeherei eta informazioari buruzko komunikazioak bidaltzeko harpidetza kudeatzea, interesdunaren kokapen geografikoaren arabera. 
 
Legitimazioa: Interesdunaren baimena gure formularioaren bidez informazioa bidaltzean harpidetzean. 
 
“Kontaktua” formularioa 
 
Helburua: Interesatuak taldearen webguneko formularioaren bidez bidaltzen dituen iradokizunak, erreklamazioak eta informazio-eskaerak kudeatzea eta ebaztea. 
 
Legitimazioa: Interesdunaren adostasuna. 
 
Gogobetetze-inkestak: 
 
Helburua: erabiltzaileei gogobetetze-inkestak igortzea, eskainitako zerbitzuak aztertu eta hobetzeko. 
 
Legitimazioa: tratamenduaren arduradunaren interes legitimoa. 

4. Nabigazio-datuak eta cookie-politika.

www.sureuskadi.es webgunea modu anonimoan bisitatzen da. Erabiltzailea kudeaketa edo izapide espezifikoa duen webguneko zerbitzuren batera sartzen bada bakarrik eman beharko ditu eskatutako zerbitzua emateko ezinbestekoak diren datu pertsonalak. 

Cookieei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu gure “Cookie politika” 

Web atariak hirugarrenen webguneetarako estekak ditu, eta horien pribatutasun-politikak ez dira hirugarrenenak. Webgune horietara sartzean, zure pribatutasun- eta cookie-politikak onartzen dituzun erabaki dezakezu. Oro har, Interneten nabigatzen baduzu, hirugarrenen cookieak onartu edo baztertu ditzakezu zure nabigatzailearen konfigurazio-aukeretatik. 

5. Adingabeak.

14 urtetik gorakoen datuen tratamendua baino ez da aurreikusten. Adin horretatik beherakoak ez dira erregistratu beharko, ezta webgune honetan eskainitako zerbitzuak erabili ere.

6. Erabiltzaileak emandako datuak

Inprimakietan eskatutako datu pertsonalak beharrezkoak dira zure eskabideak kudeatzeko eta/edo kontratazioaren xede diren zerbitzuak emateko. Pribatutasun-politika hau onartzen ez bada, zerbitzu horiek ezin izango dira eman. 

Erabiltzaileak tratamenduaren arduradunari jakinarazi beharko dio bere datu pertsonaletan izandako edozein aldaketa. SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI, S.L.k ez du bere gain hartuko interesdunak behar bezala jakinarazi ez dituen datuen tratamenduaren ondorioz gertatu diren akatsen erantzukizuna. 

Interesdunak emandako datuak zuzentzat joko dira. Beraz, datu horiek okerrak badira, ENPRESAK uko egiten dio bere eskaerak edo alderdi den kontratua behar bezala ez betetzeagatik edo ez betetzeagatik izan dezakeen erantzukizunari. 

Gainera, interesdunak emandako datuen egiazkotasunaz erantzuten du. ENPRESAK BERETZAT GORDETZEN DU datu faltsuak eman dituen interesdun oro eskaintzen dituen zerbitzuetatik kanpo uzteko eskubidea, Zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzei kalterik egin gabe. 

Ez gara gure web orrian eskuragarri dauden esteken bidez hirugarrenei eman diezazkiekeen datu pertsonalen pribatutasun-politikaren erantzule egiten. 

7. Datuen komunikazioak.

Servicios Auxiliares Sureuskadi SL Grupo Vectaliako kide da. Erabiltzailearen datu pertsonalak Vectalia Taldeko beste enpresa batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie, eskainitako zerbitzuak ematen laguntzeko eta eskaerak eta gorabeherak kudeatzeko helburu bakarrarekin. 

Legeak aurreikusitako kasuetan, datuak jakinarazi ahal izango zaizkie agintari edo administrazio publikoei, segurtasun-indar eta -kidegoei eta agintari judizialei. 

Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik. 

8. Datu-kategoria bereziak

Ez da aurreikusten bereziki babestutako datu pertsonalak tratatzea, hala nola arraza, jatorri etnikoa, iritzi politikoak, sinesmen edo sinesmen erlijioso edo filosofikoak, afiliazio sindikala, datu genetikoak, datu biometrikoak, osasun fisiko edo mentalari buruzko datuak, pertsona fisiko baten sexu-bizitzari edo sexu-orientazioei buruzko datuak, kondenei edo arau-hauste penalei buruzko datuak. 

Erantzuleak ez du, inola ere, informazio hori eskatuko datu horien titularraren berariazko baimenik gabe (betiere adierazpen baten bidez, eta baiezko ekintza argi baten bidez), informazio hori biltzeko eta erabiltzeko, eta, aldez aurretik eta zalantzarik gabe, informazio hori biltzeko eta tratatzeko helburua jakinaraziko dio arduradunari. 

Servicios Auxiliares Sureuskadi SL-k informazio hori eskatu ez badu, eta erabiltzaileak bere borondatez jakinarazten badio erakunde horri, jakinarazpen hori erabiltzailearen egintza esplizitua izango da, eta horrek berekin dakar erabiltzaileak berariazko baimena ematea Servicios Auxiliares Sureuskadi SLk bere datuen tratamenduari dagokionez. 

9. Pribatutasun-politika aldatzea

No se prevé el tratamiento de datos de carácter personal especialmente protegidos, tales como aquellos que revelen la raza, el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones o creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos relativos a la salud física o mental, datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física, datos relativos a condenas o infracciones penales.

En ningún caso se requerirá por parte del responsable esta información sin el consentimiento expreso del titular de esos datos (ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa), para recabar y utilizar esa información comunicando al mismo, previa e inequívocamente, la finalidad de la recogida y tratamiento de dicha información.

En caso de que, sin haber sido solicitada por Servicios Auxiliares Sureuskadi, S.L., dicha información sea comunicada voluntariamente por el usuario a la citada entidad, dicha comunicación supondrá un acto explícito del usuario que implica la existencia de una manifestación de consentimiento expreso por el usuario respecto del tratamiento de sus datos por Servicios Auxiliares Sureuskadi, S.L..

10. Pribatutasun Politika aldatzea.

Pribatutasun-politika hau alda daiteke legegintzako edo autoerregulazio-baldintzen arabera, beraz, gure webguneko erabiltzaileei gomendatzen zaie aldian-aldian bisitatzea eta, nolanahi ere, beren datuak emango dizkiguten bakoitzean (2024ko urtarrilaren 17a)